www.kursplaneringen.se

Entreprenörskap & UF, Filer 

Om kreativitet, kunskap och konkurrens från Asien. Fredrik Hären föreläser 11 min.