www.kursplaneringen.se

Företagsekonomi 2 ht 2019

Planeringen utgår från planeringen i kurslitteraturen Goodwill Företagsekonomi 2. 

Företagsekonomi 2, är en fortsättningskurs av företagseknomi 1.

Vecka 35

K1 Företagande i en global värld

Läs K1 i faktaboken och gör uppgifterna i uppgiftsboken kapitel 1.

När du är klar med uppgifterna, se denna film:

När Sverige blev rikt del1

En uppgift baserad på filmen ligger i Classroom.

Kommerskollegiums  material, Varför handlar vi med omvärlden?

Begrepp K1: Marknad, Byteshandel, BNP, Export och Outsourcing.

 

Vecka 36

Film när Sverige blev rikt. Besvara frågorna i Classroom.

K2 Tillväxt och hållbar utveckling. Läs K2 och besvara frågarna i uppgiftsboken.

Begrepp K2: Icke förnyelsebara resurser, CSR, Hållbar utveckling, Ekologisk hållbar utveckling, Ekonomiskt hållbar utveckling, Socialt hållbar utveckling och Hållbarhetsredovisning.

 

Vecka 37   

Begreppstest i Classroom

Gör klart uppgifterna i övningshäftet om K2

 

Vecka 38

K3 Planering och beslut. Gör uppgifter i Uppgiftsboken K3

Begrepp K3: Kvantitativt mål, kvalitativt mål, Strategisk planering, Taktisk planering, Operativ planering, Bolagsstämma, Medbestämmandelagen, Lagen om anställningsskydd, diskrimineringslagen.

  

Vecka 39

Fortsättning med K3 Planering och beslut,

Uppstart K4, Affärsplan.

GB-glassens historia, film 5 min.

 

Vecka 40

Vi påbörjar arbetet med en affärsplan. Arbetet kommer att pågå hela hösten.

Förberedelse prov K1-K3 samt kunna resonera kring begreppet affärsidé (Block 1).

Frågorna baseras på de frågor som ni arbetat med på lektioner och i uppgiftsboken.

Repetera alla begrepp.

  

Vecka 41

Repetera K1 - K3 i Uppgiftsboken, förbereda prov.

Affärsplan K4

 

Vecka 42

Affärsplan K4

 

Vecka 43

PROV BLOCK 1 K1-K3 samt kunna resonera kring begreppet affärsidé

 

Vecka 44

Höstlov

 

Vecka 45

K5 Ledaren. Vi gör uppgift: K5: 1-5, 7, 9, 11, 12.

My Dream Now: Klasscoachträff 1: Fredag 8 november kl 09.30-11.00

 

 

Vecka 46

Göra klart K5: 1-5, 7, 9, 11, 12

K6 Att leda sig själv. Uppgift: K6: 2- 5, 7, 12.  

Personlighetstest, en god ledare känner sig själv:  Personlighetstest

Vilket resultat får du fram? Vad är dina tankar om resultatet av personlighetstesten? 

 

Fokus på det som du kan påverka, ger känsla av kontroll och självförtroende, Kjell Enhager 4min

Fokus på det som du kan påverka, ger känsla av kontroll och självförtroende del 2, Kjell Enhager 10min

  

Vecka 47

K7 Grupprocesser. Uppgift: K7: 3- 6, 8, 12, (13?)

Filmad föreläsning om FIRO-modellen

 

Vecka 48

K8 Organisationer: Uppgift: K8: 2, 3, 5 och 12.

MyDreamNow: Klasscoachträff 2: Fredag 29 november kl 09.30-11.00

 

Vecka 49

K9 Kalkyler med totala kostnader.

Vi räknar i uppgiftsboken: K9: 2, 4, 6, 7, 8, 11, 13.

  

Vecka 50

K10 Kalkyler med TB.

Vi räknar i Uppgiftsboken: K10: 2, 6, 11, 16.

  

Vecka 51

K11 Prissättning.

Vi räknar i uppgiftsboken; K11: 2, 4, 5, 7, 8, 11.

 

Våren 2020

PROV kalkyl K9-K11 

Provet utgår från talen ovan samt alla begrepp som Kalkylingsavsnittet för med sig:

Kalkyler, Fast kostnad, Rörlig kostnad, Totala kostnader, Nollpunkt, Säkerhetsmarginal, Bidragskalkyl, Särintäkt, Särkostnad, Täckningsbidrag (TB), Samkostnad, Täckningsgrad, Ingående varukostnad, Hemtagningskostnad, Pålägg och Marginal. 

 

Tag med miniräknare till provet. Mobiltelefon ej tillåten.

 

Vi startar med Marknadsföring