Företagsekonomi 2 ht 2022

Planeringen utgår från planeringen i kurslitteraturen Goodwill Företagsekonomi 2. 

Företagsekonomi 2, är en fortsättningskurs av företagseknomi 1.

Veck 34

Uppstart Block 1 Företagande och samhälle.

Genomgång faktabok, uppgiftsbok och uppgifter i Classroom.

 

Vecka 35

K1 Företagande i en global värld

När du är klar med uppgifterna, se denna film:

När Sverige blev rikt del1

En uppgift baserad på filmen ligger i Classroom.

Kommerskollegiums  material, Varför handlar vi med omvärlden?

Begrepp K1: Marknad, Byteshandel, BNP, Export och Outsourcing.

 

Vecka 36

Film när Sverige blev rikt. Besvara frågorna i Classroom.

K2 Tillväxt och hållbar utveckling. Läs K2 och arbeta med uppgifterna i Classroom.

Academedias Hållbarhetsredovisning, se s 28.

Begrepp K2: Icke förnyelsebara resurser, CSR, Hållbar utveckling, Ekologisk hållbar utveckling, Ekonomiskt hållbar utveckling, Socialt hållbar utveckling och Hållbarhetsredovisning.

 

Vecka 37

K3 Planering och beslut. Gör uppgifter i Classroom.

Bra filmer om diskrimineringslagen gjorda av DO

Filmad föreläsning gällande MBL och LAS 

Begrepp K3: Kvantitativt mål, kvalitativt mål, Strategisk planering, Taktisk planering, Operativ planering, Bolagsstämma, Medbestämmandelagen, Lagen om anställningsskydd, Diskrimineringslagen.

  

Vecka 38

Uppstart K4, Affärsplan.

GB-glassens historia, film 5 min.

HM:s Historia, film 5 minuter

 

 

Vecka 39

Studiebesök Stadshuset uppstart Block Ledarskap

 

Vecka 40

Vi påbörjar arbetet med en affärsplan. Arbetet kommer att pågå hela hösten.

Vi påbörjar arbetet med block 2, Ledarskap

Repetera alla begrepp.

  

Vecka 41

Ledarskap, uppgifter i Classroom. Fortsatt arbete med affärsplanens affärsidé.

 

Vecka 42

EV. PROV BLOCK 1 K1-K3 samt kunna resonera kring begreppet affärsidé

 

Vecka 43

Ledarskap och organisation.

Övning: Hur kan du stärka din självkänsla?

Att leda sig själv. Tips för att höja din självkänsla, Film med Raymond  

Den goda självkänslan är som ett inre ankare som gör dig tung i botten och du känner dig trygg med vem du är - du är snäll mot dig själv. Du ser till att dina behov tillfredsställs och du sätter gränser mot andra.

 

Vecka 44

Läslov

 

Vecka 45

Kap Ledaren. Vi gör uppgifter.

Besök av My Dream Now.

 

Vecka 46

Personlighetstest, en god ledare känner sig själv:  Personlighetstest

Vilket resultat får du fram? Vad är dina tankar om resultatet av personlighetstesten? 

 

Fokus på det som du kan påverka, ger känsla av kontroll och självförtroende, Kjell Enhager 4min

Fokus på det som du kan påverka, ger känsla av kontroll och självförtroende del 2, Kjell Enhager 10min

Grupprocesser. Uppgift i Classroom

 

Vecka 47

Organisationer: Uppgift i Classroom.

Filmad föreläsning om FIRO-modellen

Inlämning uppgift Ledarskap

 

Vecka 48

Uppstart Kalkylering.

Studiebesök MyDreamNow

 

Vecka 49

 K9 Kalkyler med totala kostnader.

Vi räknar i uppgiftsboken: K9

  

Vecka 50

K10 Kalkyler med TB.

Vi räknar i Uppgiftsboken: K10

  

Vecka 51

K11 Prissättning.

Vi räknar i uppgiftsboken; K11

 

Våren 2022

PROV kalkyl K9-K11 

Provet utgår från talen ovan samt alla begrepp som Kalkylingsavsnittet för med sig:

Kalkyler, Fast kostnad, Rörlig kostnad, Totala kostnader, Nollpunkt, Säkerhetsmarginal, Bidragskalkyl, Särintäkt, Särkostnad, Täckningsbidrag (TB), Samkostnad, Täckningsgrad, Ingående varukostnad, Hemtagningskostnad, Pålägg och Marginal. 

 

Tag med miniräknare till provet. Mobiltelefon ej tillåten.

 

Vi startar med Marknadsföring 

 

Uppstart projekt Mini-Gymnasiearbete