Företagsekonomi 2

Det är viktigt att fira högtider, såsom nyår. Ett fint nyårslöfte kan vara att leva mer ekonomiskt, dvs att hushålla med begränsade resurser. 

Centralt innehåll

Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.

Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden.

Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion.

Marknadsföring i form av omvärldsanalys och olika verktyg för värdeskapande processer.

Metoder, teorier och modeller som används i företagens interna styrning och planering i form av budgetering och kalkylering.

Bokföring och bokslut med enkla periodiseringar och enkel räkenskapsanalys. I samband med det behandlas revisionens funktion i en verksamhet.

Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur människor och arbetsgrupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar. I samband med det behandlas frågor om etik och jämställdhet i arbetslivet.

 

Betygskriterier och centralt innehåll Skoleverket