Metod för gymnasiearbete

Här finns inscannade texter från högskolelitteratur som kan användas som stöd och referens i gymnasiearbetet. Texterna nedan är från Bryman, A. (2007), Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö: Liber) och Denscome, M (2009), Forskningshandboken (Lund: Studentlitteratur).

 

Om att fomulera frågor

Om enkät

Om intervju

- Om urval (läs från s. 33)

- Om observation

- Om skriftlig källa och bild

Om reliabilitet och validitet

Om kvalitativ och kvantitativ forskning (se s. 35)

Om kritik kvalitativ forskning

 

En exempeltext. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig. Klicka på "X-knappen" för att ta bort.