www.kursplaneringen.se

Metod för gymnasiearbete

Här finns inscannade texter från högskolelitteratur som kan användas som stöd och referens i gymnasiearbetet. Texterna nedan är från Bryman, A. (2007), Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö: Liber) och Denscome, M (2009), Forskningshandboken (Lund: Studentlitteratur).

En exempeltext. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig. Klicka på "X-knappen" för att ta bort.