UF Entreprenörskap VT 2023

Inom kursen finns det också utrymme för socialt entreprenörskap. I det här fallet syftar det till att stoppa våldet i förorten.

V 2: Ledarskap, samarbete, grupprocessen, konflikter s.183-203

Uppgift Analys grupprocessen

Filmad föreläsning om FIRO-modellen 30 minuter.

Uppgiften lämnas in i Classroom. Obligatorisk. 

Föreläsninganteckningar om gruppen och ledarskap.

 

V 3: Vad är en entreprenör?

Tag hjälp av denna definition. Här finns en Biografi om Strindberg.

 - Quizlet om Strindberg

 - Besök Strindbergmuseet

 

V 4: Pitcha, försäljning och kunder. (s 205 - 215)

Avslut och inlämning uppgift analys Grupprocessen.

Onsdagen besök av gästföreläsare.

 

V 5: Försäljning och kunder s. 205 - 215.

- Pitcha. Var och en ska pitcha sitt företag. Enligt denna uppgift, Att Pitcha Uf-företagets affärsidé.

Uppstart presentation pitch. 

 

V 6: Presentationsteknik s. 217 - 225

Presentation pitch, individnivå.

Samt om vi får tid, öva på säljsamtal, övning på lektion.

 

V. 7: Förberedelse mässa/ Företagspresentation/ UF Galleri

UF-representant besöker oss i klassrummet.

Företagspresentation, filma eller presentera live i klassrummet.

 

V 8:  Förberedelse UF-mässan / UF-galleri

Göra övningar i bokföring inför Årsredovisningen. Häften delas ut och samlas in av läraren. De som önskar kan få arbeta med den hemma.

Galleri/Mässa

Uppgift att göra på UF-mässan för de som inte har monter. Se Classroom.

Genomgång av Årsredovisning

Sista lektionen på veckan. Övning i självskattning

 

V 9: Sportlov

LEDIGA

 

V 10: Arbete försäljning av produkter i UF-företagen,  uppstart bokföring

Uppstart moment bokföring och bokslut. Alla får ett häfte att öva i.

Lär dig grundläggande bokföring film 40 min

 

V 11: Arbete försäljning

Arbeta med bokföring och bokslut. Fortsätta arbetet med Årsredovisningen i ditt UF-företag.

Arbeta med övningshäftet med bokföring.

Se en liten film (15 min) om HM:s historia.

 

V 12: Upprättande av bokslut. Genomgång Årsredovisning.

Se exempel på Årsredovisning här under fliken filer.

 

V 13: Bokföring och bokslut av ditt UF- företag. 

Arbete med årsredovisning

  

V 14: Prov bokföring och bokslut

Öva bokföring och bokslut.

Liten film om Tetra Paks historia.

Arbete med årsredovisning.

Önskemål från elever:

 

V 15: PÅSKLOV 

 

V 16: Avsluta UF-året samt övning bokslut

En liten film om Securitas historia (2 min).

Genomgång Avveckling (s. 239-243): Sälj slut på varor. Få betalt för de sista fakturorna. Betala skulder. Utvärdera UF-Året. Börja arbetet med

Årsredovisningen. Gör bokslut. Övningar i bokföring.

  

V 17: Avsluta UF-året. Bolagsstämma. Genomförande av Årsredovisning.

Film som beskriver hur du skapar din årsredovisning.

 

V 18: Annual Report / Årsredovisning. Bolagsstämma

Gör uppgift om Mannen bakom Avicii 

eller Entreprenörsporträtt, se classroom. Här går det också bra att skriva om en kulturell entreprenör såsom A Strindberg.

Hålla BOLAGSSTÄMMA efter ÅRSREDOVISNING. 

  

V 19: Bolagsstämma

Årsredovisning

Göra uppgift om Gnosjöandan - myt eller verklighet

 

V 20: Årsredovisning 

SM i UF 

Besöka SM i UF. 

Årsredovisning

 

Önskemål från elever: Jobbintervju, skicka faktura, söka bostad, betala hyror och elräkningar, skriva CV, deklararera,   bygga upp ett sparkapital. 

 

V 21: Årsredovisning

Årsredovisning Inlämning.

 

V 22: