www.kursplaneringen.se

Ledarskap 100P våren 2020

VÅRTERMINEN 2020

 

V. 2, 3, 4, 5, 6

Individen i organisationen K4

Projektarbete.

 

V. 7, 8

Projektarbete

 

V. 9

Sportlov

 

V 10, 11

Redovisning Projektarbete

 

V. 12, 13, 14

Kommunikation och konflikt K5

Arbete med Affärsplan och Årsredovisning i UF EK17B.

 

V. 15

Påsklov

 

V. 16, 17 

SA17A: Distansuppgift: Ditt inre ledarskap: Hälsa och motion.

EK 17B: Distansuppgift: Case Konflikthantering

 

V. 18, 19

Ev Strategi och strategiska processer K6

Ev utgår detta moment och byts ut mot ett annat.

Här finns också utrymme för att lämna in ogjorda uppgifter och göra kompletteringar.

 

 

 

 

 

Det gäller att planera in trevliga händelser att ha framför sig, såsom en resa. Det är vad jag kallar det inre ledarskapet.