Lärande, välbefinnande, studieteknik

Relationer - anpassning - struktur - aktivera - stödja - utvärdera. Allt som krävs för att skapa studiero enligt skolforskarna. 

Diskussioner - undervisningstips

- Förteckning över olika pedagogiska metoder

 

Ditt framtida yrke - finns det här?

Yrken A-Ö - Saco

 

Plugga på distans

- Utmärkt hemsida med 5 lektioner

- Material för elever

 

Sömn är viktigt

Sov gott - några fina tips! 

 

Hjärnans grundläggande behov

Mentala tallriksmodellen: Chilla, fokus, hjärnvila etc

 

5 Tips på en mindre stressad vardag

Dokument med 5 tips framtagna av allmänläkare.

 

Att vara ung

Ideer för livet, film och självkänsla och självförtroende 10 min.

Film om att ha kul och träna egenskaper i väntan på att komma vidare i livet, 2min.

 

Specialpedagogik på gymnasiet

https://specialpedagogpagymnasiet.blog/ladda-ner-material/ 

 

Tonårshjärnan

Att var tonåring är en speciell tid då människan genomgår stora förändringar på kort tid. Hjärnan förändras i hög grad under tonåren och inte inte färdig förän i 20-årsåldern. Det är därför livet kan upplevas som komplicerat för en tonåring. Här finns ett antal korta filmer som beskriver och förklarar, filmerna är knutna till aktuell forskning.

Sömn. Sömn är förutsättningen för att tonårshjärnan ska kunna utvecklas. Testosteron bildas under sömnen och krävs för att muskler ska kunna utvecklas. Vi får  också ett sämre immunförsvar - att sova dåligt en natt ökar sannolikheten för att drabbas av en förkylning  med 4 ggr. Det påverkar också humöret och är en av de vanligaste skälen till depression.

Kicken. Kicken är ett naturligt resultat för en tonåring. Varför tycker tonåringar att det är så kul att göra farliga handlingar?

Kompisar. Kompisar blir viktigare är föräldrarna.

Känslor. Känslor är starka i tonåren. Du blir kär för första gången. Ohälsan är ett problem för många unga som lider av depression. En bov i dramat kan vara internet. 

Lärandet. Nya celler skapas i hjärnan när vi lär oss något nytt.

 

Kul och nyttigt i klassrummet

Wordwall: Skapa korsord, matchningslekar etc av begreppslistor.

https://wordwall.net/

Classrommscreen: Tidtagning, slumpval,  decibelmätare. https://classroomscreen.com/

Gruppskapare: Slumpgenerator, handuppräckare:https://webtools.itgonline.se/

Smodin: Ordnar text automatiskt på svenska: https://smodin.io/sv/automatiskt-ordna-text-pa-svenska-gratis

Utvärdering: Att utvärdera lektionen på ett systematiskt sätt: www.socrative.com

Quizlet: för att öva på begrepp. Lathund Quizlet. Hemsida: http://quizlet.com

Trello: En digital anslagstavla att använda i undervisningen. www.trello.com

Mentimeter: Tjänsten finns på www.mentimeter.com. Läraren skapar presentationer genom att klicka på New presentation, skapa ny och välja mellan:

1. Mutliple choice, (flervalsfråga utan ett alternativ som är rätt) och sedan skapa en diskussion efter var eleverna väljer. Programmet sammanställer elevernas resultat. Exempelvis, vilken faktor skapar mest arbetsmotivation för dig? Att göra något för andra, att lära sig något nytt, att  ha makt eller att vara med i en social gemenskap? Eleverna går in på menti.com och slår koden för att rösta. För att dölja elevernas svar för varandra, tryck på "h" för "hide".

2. Open ended, en fråga utan färdiga svarsalternativ. Eleverna får skriva in sina svar. Frågan kan exempelvis vara, Vad kan skolan och läraren göra för att skapa motivation för skolarbete? Eleverna går in på menti.com och slår koden för att fylla i sina svar. 

3. Scales, Bra om elever ska värdera olika saker. Ställ in värde 1 till 5. Tex Vilken faktor påverkar mestadels din syn på människan? Religion skala 1-5, politisk åskådning skala 1-5 eller vetenskap skala 1-5. Eleverna går in på menti.com och slår koden för att rösta. 

4. Quiz går på tid. Eleverna får också poäng för hur snabbt de svarar. Det går att ha ett eller flera rätt. Läaren ska klicka i det svarsalterntiv som ger rätt svar.

Pedagogisk film som beskriver handhavandet av Mentimeter

Lärverktyg

Spellright. För att korrigera engelskan i din Abstract, finns det ett program som heter Spellright. Skriv först texten i googledocuments, klicka på tillägg, hämta tillägg och klicka på Spellright.

Stava Rex. För att korrigera svenskan i Gymnasiearbetet, finns det ett program som heter Stava Rex. Skriv först texten i Googledocuments, klicka på tillägg, välj Stava Rex, välj ladda ned, välj stor ordlista. Om du dubbelklickar på den föreslagna korrigeringen, så uppdateras dokumentet enligt föreslaget.

Appwriter, hämta du i GoogleChrome Webstore. Du väljer logga in med ditt Googlekonto ga-klara. När programmet är installerat ligger det en symbol brevid webläsarfönstret uppe till höger “AW” med ett gult utropstecken. När du är klar ser du en blå pil i ditt textdokument, där väljer du det språk som du önskar. Markera den text som ska läsas upp.

Röstinmatning. Finns i Googledocuments under verktyg. Läs in och texten skrivs ned. Byt till önskat språk.

Inläsningstjänst. Logga in på Inläsningstjänst med Googlekontot. Där finns många läromedel inlästa. Finns som app att ladda ned. namn@elev.ga.klaragymnasium.se. Lösenord 12345678

Lix. Läsbarhetsindex, för att kontrollera hur pass avancerad en text är att ta till sig, från barnbok till text om forskning såsom avhandling. 

Legimus App. För elever med läsnedssättning. Utlån av talböcker via utlåning eller nedladdning. Gäller skönlitteratur. Inlogg via legimus.se

 

Den perfekta lektionen

Läraren inleder och välkomnar eleverna på ett tydligt och intresseväckande sätt och anger mål och syfte för lektionen. 

Lektionen följer ett logiskt flöde med balans mellan lärarledda  genomgångar och elevaktivitet.

Eleverna har tydliga uppgifter och det är arbetsro i klassrummet.

Läraren talar så att eleverna förstår - både abstrakt och konktret. 

Läraren arbetar medformativ bedömningunder lektionen med konstruktiv och feed-back - vad de behöver utveckla.

Läraren låter eleverna reflektera över undervisningen i sitt lärande i förhållande till kunskapskraven, genom samtal, loggbok etc. 

Läraren avslutar lektionen på ett planerat sätt och sammanfattar lektionsinnehållet samt knyter an till nästa lektion. 

 

Bedömning

Per Måhl sammanfattar 15 minuter

Här är sex föreläsningar om rättssäker betygssättning med Per Måhl och Bo Sundblad. 

1. Rättssäker betygssättning (1:17) 

2. Planering (1:04)

3. Allmänna råd (0:29)

4. Mättraditioner (0:34)

5. Bedömningsprocessen (0:54)

6. Matriser (0:24)

Skolverkets film om bedömning riktad till elever och föräldrar.

 

Kroppspråk

Vi påverkas av vårt eget kroppsspråk. Föreläsning av Amy Cuddy på TED

 

Lärande

Vägen ut ut skolkrisen är av en artikelsamling om svensk skolas nuläge och framtid från 2015,sammanfattad av Patrik Cornelius.

Kreativitet. Enligt Picasso föds alla barn som konstnärer. Se Ken Robinsons föreläsning här 20min.

Studiero. Enligt Skollagen har läraren rätt att exempelvis beslagta mobiler som stör arbetet i klassummet. Mer om det här.

Ha tråkigt är så viktigt för lärandet, multitasking är förödande. TED-talk på 3 minuter.

 

Studieteknik

UR:s hemsida om studieteknik. Ett flertal kortare filmer om bla motivation och målarbete.

Föreläsning (3min) hur man läser facklitteratur med Björn Liljeqvist

Hur fungerar minnet?, film (7min)

Att ta anteckningar som hjälp till tänkandet under föreläsningar, film (3min)

Tips till den som skjuter upp, prokrastinering, film (2min)

Smartaste sättet att repetera, film (3min)

James Heckman talar om vikten av att kunna motstå en frestelse, film (2min)

Orka Plugga - tips på UR:s hemsida