Företagsekonomi 2 vt 2023

Planeringen utgår från planeringen i kurslitteraturen Goodwill Företagsekonomi 2. 

I Siam Reap i Kambodja sker transporter av ekonomer i Tuck-Tuck.

V. 2

Kalkylering K9 - K11

K9 Kalkyler med totala kostnader. K9: 2, 4, 6, 7, 8, 11, 13.

K10 Kalkyler med TB. K10: 2, 6, 11, 16.

K11 Prissättning. K11: 2, 4, 5, 7, 8, 11.

Uppstart projekt Mini-Gymnasiearbete

 

Vecka 3

Kalkylering K9 - K11. Repetition enligt ovan.

Projekt Mini-Gymansiearbete

 

Vecka 4

Kalkylering K9 - K11 

Projekt Mini-Gymansiearbete

 

Vecka 5 och 6

Repetition K9-K11. 

 

Vecka 7

PROV kalkyl K9-K11 

Provet utgår från talen i uppgiftsboken samt alla begrepp som Kalkylingsavsnittet för med sig:

Kalkyler, Fast kostnad, Rörlig kostnad, Totala kostnader, Nollpunkt, Säkerhetsmarginal, Bidragskalkyl, Särintäkt, Särkostnad, Täckningsbidrag (TB), Samkostnad, Täckningsgrad, Ingående varukostnad, Hemtagningskostnad, Pålägg och Marginal. 

Tag med miniräknare till provet. Mobiltelefon ej tillåten.

 

MARKNADSFÖRING 

1. Formulera en affärsidé för ert fiktiva företag.

2. Beskriv ditt fiktiva företag med hjälp av Marknadsmix (4P), ditt företag har en obegränsad budget.

3. Gör en SWOT för ditt fiktiva företag.

 

Vecka 8

Uppstart Budget

Arbeta med Budget K16

Gör uppgift K16: 2, 3, 4, 5 och 8 (ev 11)

Projekt Mini-Gymansiearbete

 

Vecka 10

Arbete med Budget K17: 2, 4  och uppgift i Classroom. 

Projekt Mini-Gymansiearbete

  

Vecka 11

Repetera Budget

My Dream Now

 

Vecka 12 och 13

Repetera Budget

 

Vecka 14

Prov Budget

Bokföring

 

Bokföring K18: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13.

 

Uppgift K18:13 är förklarad i en film

 

Vecka 15 

Påsklov 

 

Vecka 16

MY DREAM NOW

Fortsatt arbete K18.

 

Vecka 17

Avslut K18

Bokslut K19: 2, 5, 6, 8.

Filmad genomgång av uppgift 19:6

Förklara begrepp såsom Kostnader, utgifter, intäkter, inkomster, verifikat, affärshändelse, balansräkning, resultaträkning, bokslut, avskrivning.

Ni ska också kunna beräkna avskrivning, bokföra affärshändelser, sammanställa balansräkning och resultaträkning samt göra ett enklare bokslut i bokslutstablå.

 

Vecka 18

K19 Bokslut, fortsättning och repetition inför prov.

 

Vecka 19

Repetetion K18 och K19

Arbete med Affärsplan

 

Vecka 20

PROV BOKFÖRING K19 O K18

Arbete med Affärsplaner.

 

Vecka 21

Arbete med Affärsplaner

 

Vecka 22

Fortsatt arbete med affärsplaner

Omprovstillfällen 

  

Vecka 23

Avslutning