www.kursplaneringen.se

Centralt innehåll och Moment i UF

På den här sidan kan du läsa om det som behöver göras i kursen.

Fem basmoment och tre tilläggsmoment

Under ett UF-år ska eleverna utföra fem basmoment och minst tre tilläggsmoment. Basmomenten är obligatoriska och tilläggsmomenten väljs ut för respektive UF-företag. 

De obligatoriska fem basmomenten är:

1. Registrera UF-företaget

2. Skaffa en rådgivare

3. Göra en affärsplan

4. Genomföra minst två försäljningstillfällen (varav den ena kan vara UF-mässan)

5. Upprätta en Årsredovisning

De valbara tilläggsmomenten kan exempelivs vara att skapa logotyp, hemsida, reklamfilm, samarbetsavtal, fler säljtillfällen, öppet hus, visitkort, event. Låt fantasin sätta dina gränser! Våga testa och utamana dig!

 

Uppgifter - individuella

UF-uppgift Kreativetsövning, Tänk utanför lådan.

UF-uppgift Individuella mål

UF-uppgift Konflikthantering

UF-Uppgift Matvägen mot stjärnorna Marcus Samuelsson.

UF-Uppgift Entreprenörsporträtt, ex Strindberg. Läs ett Halvt ark papper

 

Uppgifter - grupp

Lär dig göra en Marknadsmix i grupp.

Sammanställ ett samarbetsavtal.

Formulera UF-företagets Affärsidé.

Registrera företaget på UF:s hemsida.

Gör en Affärsplan.

Genomför en Bolagsstämma.

Genomför ett Konstituerande styrelsemöte.

Sammanställ en Marknadsundersökning

När ÅR är klar ska ni göra en Bolagsstämma

 

Kursen behandlar följande centrala innhåll

Vägen från idé till företag.

Produktutvecklingens olika faser.

Affärsplanens innehåll: marknadsundersökning, omvärldsanalys, omvärldsbevakning och finansieringsfrågor.

Mötesteknik och dokumentation.

Ledarskap och organisation, konflikthantering.

Affärsmässig presentationsteknik, försäljningsteknik och argumentation.

Utvärdering av UF-företagets verksamhet, ekonomiska resultat, grupprocessen och den egna arbetsprocessen.

Några viktiga lagar som styr företagets verksamhet.

Företagseknomiska metoder: Kalkylering, Marknadsföring och Redovisning.