www.kursplaneringen.se

Planering UF HT 2018

Våga att gå utanför din "Comfort Zone". 

V 34 - 35: Vad är entreprenörskap? Vad är UF? Bedömning?

Föreläsning allmänt om Entreprenörskap: 10 teser om Entreprenörskap

Föreläsning 1: UF Introduktion

Kreativitetsövning: Tänk utanför lådan

Affärsplanen att utgå från: Affärsplan mall.

Bedömning av kursen: Bedömning av kursen i Entreprenörskap.

Formulerande av mål: Individuella mål

- Gruppindelning

- Studier av tidigare affärsidéer från UF-företag.

- Formulerande av affärsidé, Formulera Affärside underlag.

- Skriva en loggbok individuellt. Skriv datum och en kort beskrivning av det arbete som ni gjort varje gång som ni har arbetat i UF-företaget.  

 

V 36: Vår affärsidé tar form. Utveckla idéer, gärna hållbara, vad är en affärsidé? 

Föreläsning 2: UF Affärsidé

Inspiration för Affärsidéer, Dokument

Starta företag utan Kapital: Film 10 tips (9min)

 

V 37: Förverkling av affärsidé, ansvarsområden, registrering, rådgivare  s.59 - 85.

Onsdag 12 september kl 12.00 kommer UF-inspiratör isak.sandell@ungforetagsamhet.se och inspirerar oss! Kom i tid. Både EK16A och EK16 B ska komma till Berlin (32). 

Föreläsning 3: UF Förbereda

Ansvarsområden i UF-företaget: VD, Ekonomi, Kommunikation, Administration, Marknadsföring, Försäljning, Personal, Produktion och inköp.

Registrering: Checklista Registrering

Rådgivare: Tag gärna två, en som drivit UF och en från näringslivet: Ung företagsamhets Guide för rådgivare.

Gör en Bolagsordning, som utgör reglerna i företaget. 

Genomför därefter ett Konstituerande styrelsemöte.Där ni beslutar om bildandet av UF-företaget, bjud gärna in rådgivare och lärare.

Riskkapital: Pengar till registreringsavgift och startkapital. Dokument tillhandahålls av din lärare.

Gör ett Samarbetsavtal: Mall Samarbetsavtal.

Skapa en Mapp i Drive och lägg i följande dokument: Affärsplan, Samarbetsavtal, Bolagsordning och Protokoll från Konstituerande Styrelsemöte

 

V 38: Fortsatt arbete affärsidé. 

Att göra:

- Registrering på www.ungforetagsamhet.se

Genomför uppgift i Classroom:  Individuella mål 

Dokument att färdigställa:

- Individuella mål, Bolagsordning, Konstituerande styrelsemöte och Samarbetsavtal

 

Dokument att påbörja:

- Affärsplan

 

Måndag 17/9 2018 Kl. 14.00-15.15. Start-up Stockholmsmässan. 

 

V 39: Lagar och regler: Immaterialrätt, Skatter, Import och tull. s. 89 - 113.

Föreläsning 4: Lagar och Regler

 

Vi arbetar vidare med att ta fram produkter till UF-företagen. 

Prov i entreprenörskap att öva på.

 

V 40: Sätta mål, planera, dokumentera, produktutveckling och marknadsundersökning.  s. 117 - 141. 

Dokumentationsarbete enligt ovan. När dessa är klara ska ni registrera företaget.

 

Dokument att påbörja:

- Affärsplan

 

Alla dokumenten med mallar ligger i Classroom, de är organiserade antingen som uppgifter i grupp eller individuellt.

 

Fredag 5 oktober kl 13:40 i sal Berlin. Gästföreläsare Carl Nauclèr berättar om organisationen av ett stort och internationellt företag

 

V 41: Sätta mål, planera, dokumentera, produktutveckling och marknadsundersökning.  s. 117 - 141. 

Vi arbetar vidare med affärsplanen. Dela upp arbetet i gruppen. Påbörja marknadsundersökningen.

 

Fredag 12 oktober 2018: UF-PROV K1-K4

 

V 42: Affärsplan s. 143 - 178

Vi gör en Marknadsundersökning i vårt UF-företag.

TRANSFER Inspirationsföreläsning onsdag 17 oktober 2018, kl 10.00 (Ek 16B) och 12.00 (Ek16A). Faizal Luttamaguzi är en äkta entreprenör som ska berätta om sitt arbete.

  

Innehåll affärsplanen

Förstasida med namn och logotyp. 

Innehållsförteckning. 

Organisation. Nätverk. Mål och vision: Affärsidé. Marknad: swot, mix, Aktivitetsplan: Gantt-schema. Ekonomi och Underskrifter.  

 

V 43: Affärsplan s. 143 - 178

Hållbara företag. Hur ska UF-företaget förhålla sig till hållbarhet?

Arbete med affärsplanen enligt ovan.

 

V 44: HÖSTLOV  

 

V 45:  Färdigställande av Affärsplan.

Affärsplanen, en lämplig mall för inspiration kan vara denna för Zumbatastic UF.

Tänk på att Affärsplansn ska vara inlämnad de 9/11 t. Patrik. Använd mallen som ligger i Classroom.

Länk till tävlingskriterier för affärsplan

Besök av Isak från UF på fredagslektionen 9 november kl 13.40 i samarbete med Internationell ekonomi.

 

V 46: Affärsplan t UF

För de som ska tävla (inskickad senast 14/11 till UF). 

Fortsätt arbetet med Affärsplanen och taga fram en produkt.

Inlämning Affärsplan fredag.

 

V 47: Konflikthantering

Individuell muntlig avstämning/bedömning av affärsplan.  

Glöm ej att skriva styrelsemötesprotokoll.

Uppgift i Konflikthantering

 

V 48: Driver UF-företaget vidare.

Fredag 30/11 är det undervisning på valfri plats: Köpa produkter, träffa rådgivare, göra styrelsemöte på cool plats. Skriv en rapport för er aktivitet i Loggboken.

1/12 Sista dagen för att registrera UF-företaget.

Förbereda Julmässa UF 19/12.

 

V 49: Driver UF-företaget vidare. 

Uppgift Konflikthantering.

Köp in eller tillverka produkter.

 

V 50. Förberedelse Julmässa

10/12 2018: Registreringen till UF-mässan börjar. Var snabb. Platserna tar slut snabbt.

 

V 51: UF-Julmässa 19/12 i matsalen

Onsdag 19/12 kl 12-14.00 är det UF-julmarknad på Plan 1.

På julmässan kommer skolans UF-elever att ställa ut på plan 1. Alla företag kommer att få varsitt matsalsbord att pynta och visa upp och sälja sina produkter på. 

 
Eleverna kommer att få förbereda sig från kl. 11.00. De behöver ett bord per företag. Några företag (de som är själva) kan samarbeta om bordet.
 
Kursutvärdering med Patrik. Vad har gått bra och vad kan bli bättre?