UF Entreprenörskap ht 2022

Våga att gå utanför din "Comfort Zone". 

V 34 - 35: Vad är entreprenörskap? Vad är UF? Bedömning?

Föreläsning allmänt om Entreprenörskap: 10 teser om Entreprenörskap

Föreläsning 1: UF Introduktion

Föreläsning 1.1: Hållbarhet och företagande med kreativ övning

Kreativitetsövning: Tänk utanför lådan

Formulerandet av en affärsidé: Mall för formulerande av affärsidé

Affärsplanen att utgå från: Affärsplan mall.

Bedömning av kursen: Bedömning av kursen i Entreprenörskap.

Formulerande av mål: Individuella mål

- Gruppindelning

- Brainstorma affärsidéer med beaktanda av Klaras Vision och de Globala målen.

- Studier av tidigare affärsidéer från UF-företag.

- Formulerande av affärsidé.

 

V 36: Vår affärsidé tar form. Utveckla idéer, gärna hållbara, vad är en affärsidé? 

Föreläsning 2: UF Affärsidé

Inspiration för Affärsidéer, Dokument

Starta företag utan Kapital: Film 10 tips (9min)

 

V 37: Förverkling av affärsidé, ansvarsområden, registrering, rådgivare  s.59 - 85.

Föreläsning 3: UF Förbereda

Ansvarsområden i UF-företaget: VD, Ekonomi, Kommunikation, Administration, Marknadsföring, Försäljning, Personal, Produktion och inköp.

Registrering: Checklista Registrering

Rådgivare: Tag gärna två. Det kan vara vara någon som drivit UF en gång i tiden, tillfråga också någon som helt enkelt arbetar på ett företag. 

Gör en Bolagsordning, som utgör reglerna i företaget. 

Genomför därefter ett Konstituerande styrelsemöte. Där ni beslutar om bildandet av UF-företaget, bjud gärna in rådgivare och lärare.

Riskkapital: Pengar till registreringsavgift och startkapital. Dokument tillhandahålls av din lärare.

Gör ett Samarbetsavtal: Mall Samarbetsavtal.

Skapa en Mapp i Drive och lägg i följande dokument: Affärsplan, Samarbetsavtal, Bolagsordning och Protokoll från Konstituerande Styrelsemöte

 

V 38: Fortsatt arbete affärsidé. 

Att göra:

- Registrering på www.ungforetagsamhet.se

Genomför uppgift i Classroom:  Individuella mål 

Dokument att färdigställa:

- Individuella mål, Bolagsordning, Konstituerande styrelsemöte och Samarbetsavtal

 

Dokument att påbörja:

- Affärsplan

 

KICK-OFF Digatalt med UF kl 10:00 i matsalen tisdag.

 

V 39: Lagar och regler: Immaterialrätt, Skatter, Import och tull. s. 89 - 113.

Föreläsning 4: Lagar och Regler

 

Vi arbetar vidare med att ta fram produkter till UF-företagen. 

Prov i entreprenörskap att öva på.

 

V 40: Sätta mål, planera, dokumentera, produktutveckling och marknadsundersökning.  s. 117 - 141. 

Dokumentationsarbete enligt ovan. När dessa är klara ska ni registrera företaget.

 

Dokument att påbörja:

- Affärsplan

 

Alla dokumenten med mallar ligger i Classroom, de är organiserade antingen som uppgifter i grupp eller individuellt.

 

Gästföreläsare Carl Nauclèr berättar om organisationen av ett stort och internationellt företag

 

V 41: Sätta mål, planera, dokumentera, produktutveckling och marknadsundersökning.  s. 117 - 141. 

Vi arbetar vidare med affärsplanen. Dela upp arbetet i gruppen. Påbörja marknadsundersökningen.

  

V 42: Affärsplan s. 143 - 178

Vi gör en Marknadsundersökning i vårt UF-företag.

  

Innehåll affärsplanen

Förstasida med namn och logotyp. 

Innehållsförteckning. 

Organisation. Nätverk. Mål och vision: Affärsidé. Marknad: swot, mix, Aktivitetsplan: Gantt-schema. Ekonomi och Underskrifter.  

 

V 43: Affärsplan s. 143 - 178

Hållbara företag. Hur ska UF-företaget förhålla sig till hållbarhet?

Arbete med affärsplanen enligt ovan.

 

V 44: HÖSTLOV  

 

V 45:  Färdigställande av Affärsplan.

Affärsplanen, en lämplig mall för inspiration kan vara denna för Zumbatastic UF.

Tänk på att Affärsplansn ska vara inlämnad de 2/12 t. Patrik. Använd mallen som ligger i Classroom.

Länk till tävlingskriterier för affärsplan

 

V 46: Affärsplan t UF

För de som ska tävla 

Fortsätt arbetet med Affärsplanen och taga fram en produkt.

 

V 47: Konflikthantering. PROV

Prov i Entreprenörskap, se övningsprov.

Individuell muntlig avstämning/bedömning av affärsplan.  

Glöm ej att skriva styrelsemötesprotokoll.

Uppgift i Konflikthantering

Börja avsluta arbetet med affärsplanen. Den ska vara klar 2/12. 

 

V 48: Driver UF-företaget vidare.

Undervisning på valfri plats: Köpa produkter, träffa rådgivare, göra styrelsemöte på cool plats. Skriv en rapport för er aktivitet i Loggboken.

1/12 Sista dagen för att registrera UF-företaget.

Förbereda Julmässa UF december

Gör ett konstituerande styrelsemöte.

 

V 49: Driver UF-företaget vidare. 

Uppgift Konflikthantering.

Köp in eller tillverka produkter.

Inlämning Affärsplan 2/12 2020

 

V 50. UF Julmässa

JULMÄSSA onsdag 9 december kl 11:30 - 13:30, plan 1. På julmässan kommer skolans UF-elever att ställa ut på plan 1. Alla företag kommer att få varsitt matsalsbord att pynta och visa upp och sälja sina produkter på. 

 

Registreringen till UF-mässan börjar. Var snabb. Platserna tar slut snabbt.

 

V 51: Terminsavslutning och utvärdering 

Kursutvärdering med Patrik. Vad har gått bra och vad kan bli bättre?