Planering Förspec/GyA

HÖSTTERMINEN 2022

V. 35

Vi studerar olika teoretiska referensaramar för GyA

- Marknadsmix

Film om Marknadsmix (4P)

Film om Marketing mix (4P) applicerad

 

 V. 36

Vi studerar olika teoretiska referensaramar för GyA

- SWOT

Film om Starbuck's SWOT (applicering av modell)

Läs om SWOT i boken Marknadsföring av Fürst och Siggelin - ditt läromedel i Marknadsföringskursen, s 104.

 

V. 37

Vi studerar olika teoretiska referensaramar för GyA

- Porters Konkurrensstrategier

Film om Porters 3 Konkurrensstrategier

 

V. 38 - V. 39

Repetition och inlämning tre teorier ovan. 

 

V. 40 - V. 43

Uppstart Intervju som metod.

 

Ev fortsatt arbete med teori:

Varumärken och Maslow (Teori 3)

Ytterligare teoretiska referensramar, uppgift om:

Starka och svaga varumärken samt Maslow. 

Film  om Maslows modell

Fortsatt studie av teoretiska referensramar för GyA

 - Affärsplan (Frankelius)

  

V. 45

Fortsatt arbete med teori nr 4.

De som är klara med Teori 1 - 4 ska arbeta med MARKANDSUNDERSÖKNING, SWOT och MIX i Affärsplanen i UF. 

Arbete med metod: Intervju

  

V. 46

Den här veckan ska ni arbeta med att göra så mycket som möjligt av affärsplanen. En lämplig mall för inspiration kan vara denna för Zumbatastic UF.

Dela upp arbetet i gruppen.

Arbete med metod: Intervju. Ev inlämning. 

 

V. 47

Arbete med affärsplan (UF) - Ämnesintegration med Entreprenörskap och företagande.

 

V. 48

Vi arbetar med bakgrunden i Gymnasiearbetet.

Uppstart loggbok Företagsekonomi Specialisering.

 

V. 49

Vi arbetar med bakgrunden i Gymnasiearbetet

 

V. 49 - 51

Fortsatt arbete bakgrund.

Introduktion metoddel.

 

VÅRTERMINEN 2023

Vecka 2

Uppsamling feed-back GyA

 

Vecka 3

Genomgång metoddel

 

Vecka 4

Onsdagen besök av Elin Agorelius som föreläser om privatekonomi kl 12 (Ek16A)

 

Vecka 5 - 8

Handledning GyA

 

Vecka 9

Sportlov

 

Vecka 10 - 13

Handledning GyA

Arbete med ÅR i UF.

 

Vecka 14

Arbete med ÅR i UF.

Moment 1 i GyA:

Begrepp, frågeställningar, metod, teori och modell, egen förmåga.

Avstämning Moment 1 GyA: Begrepp, frågeställningar, metod, egen förmåga.

 

Vecka 15

Påsklov

 

Vecka 16

Uppstart bedömning Moment 2 GyA: Sammanställning av information, resonemang och slutsatser samt argumentation.

 

Vecka 17

Uppstart bedöming Moment 3 GyA: Teknik för kommunikation, presentation och dokumentation.

Varje elev presenterar sitt GyA med en Powerpoint i Meel för sin UF-grupp och lärare. Enligt modellen; Vad undersökte jag, hur gjorde jag och vad kom jag fram till?

 

Vecka 18

#5. Kongo och mänskliga rättigheter

 

Vecka 19

Opponering

 

Vecka 20

Öppen planering, komma ikapp?

Studiebesök

 

 Grovplanering GyA

 • Studie av tidigare GyA.
 • "Jag vill skriva om-formuläret" är godkänt.
 • Gruppseminarium om syfte & frågeställningar.
 • Syfte och frågeställningar klara.
 • Gruppseminarium bakgrund och kunskapsområde.
 • Bakgrund & kunskapsområde klart.
 • Enskilda handledningssamtal.
 • Gruppseminarium teori/modell.
 • Arbete teoriavsnitt 
 • Gruppseminarium Metod
 • Arbete metod och teori
 • Metod genomförd och material insamlat
 • Metodavsnittet färdigt
 • Enskilda samtal
 • Arbete resultat
 • Teori färdigt
 • Gruppseminarium Resultat
 • Arbete resultat
 • Sammanställning Resultat
 • Gruppseminarium Analys
 • Sammanställning analys
 • Slutsatser, inledning, sammanfattning & abstract klart
 • Finsjustering
 • Opponering
 • Finjustering
 • Presentation
 • Inlämning

 

 

 

 

 

 

Övning ger färdighet, både vid pianot och vid texten.