www.kursplaneringen.se

Planering Förspec/GyA

HÖSTTERMINEN 2019

V. 35

Vi studerar olika teoretiska referensaramar för GyA

- Marknadsmix

Film om Marknadsmix (4P)

Film om Marketing mix (4P) applicerad

 

 V. 36

Vi studerar olika teoretiska referensaramar för GyA

- SWOT

Film om Starbuck's SWOT (applicering av modell)

Läs om SWOT i boken Marknadsföring av Fürst och Siggelin - ditt läromedel i Marknadsföringskursen, s 104.

 

V. 37

Vi studerar olika teoretiska referensaramar för GyA

- Porters Konkurrensstrategier

Film om Porters 3 Konkurrensstrategier

 

V. 38

Repetition och inlämning tre teorier ovan. 

 

V. 39

Varumärken och Maslow (Teori 3)

 

V. 40

Ytterligare teoretiska referensramar, uppgift om:

Starka och svaga varumärken samt Maslow. 

Film  om Maslows modell

 

 

V. 41

Fortsättning Uppgift om Varumärken och Maslow (Teor 3) 

De som är klara med teori nr 1 - 3, kan börja på teori nr 4.

 

V. 42

Fortsatt arbete med teori nr 4.

De som är klara med Teori 1 - 4 ska arbeta med SWOT och MIX i Affärsplanen i UF.

 

Fortsatt studie av teoretiska referensramar för GyA

 - Affärsplan (Frankelius)

 

V. 43

Fortsatt arbete med teori nr 4.

De som är klara med Teori 1 - 4 ska arbeta med MARKNADSUNDERSÖKNING, SWOT och MIX i Affärsplanen i UF.

 

V. 45

Fortsatt arbete med teori nr 4.

De som är klara med Teori 1 - 4 ska arbeta med MARKANDSUNDERSÖKNING, SWOT och MIX i Affärsplanen i UF. 

  

V. 46

Den här veckan ska ni arbeta med att göra så mycket som möjligt av affärsplanen. En lämplig mall för inspiration kan vara denna för Zumbatastic UF.

Dela upp arbetet i gruppen.

 

V. 47

Arbete med affärsplan (UF) - Ämnesintegration med Entreprenörskap och företagande.

 

V. 48

Vi arbetar med bakgrunden i Gymnasiearbetet.

Uppstart loggbok Företagsekonomi Specialisering.

 

V. 49

Vi arbetar med bakgrunden i Gymnasiearbetet

 

V. 49 - 51

Fortsatt arbete bakgrund.

Introduktion metoddel.

 

VÅRTERMINEN 2020

Vecka 2

Uppsamling feed-back GyA

 

Vecka 3

Genomgång metoddel

 

Vecka 4

Onsdagen besök av Elin Agorelius som föreläser om privatekonomi kl 12 (Ek16A)

 

Vecka 5 - 8

Handledning GyA

 

Vecka 9

Sportlov

 

Vecka 10 - 13

Handledning GyA

Arbete med ÅR i UF.

 

Vecka 14

Arbete med ÅR i UF.

Moment 1 i GyA:

Begrepp, frågeställningar, metod, teori och modell, egen förmåga.

Avstämning Moment 1 GyA: Begrepp, frågeställningar, metod, egen förmåga.

 

Vecka 15

Uppstart bedömning Moment 2 GyA: Sammanställning av information, resonemang och slutsatser samt argumentation.

 

Vecka 16

Påsklov

 

Vecka 17

Uppstart bedöming Moment 3 GyA: Teknik för kommunikation, presentation och dokumentation.

Varje elev presenterar sitt GyA med en Powerpoint i Meel för sin UF-grupp och lärare. Enligt modellen; Vad undersökte jag, hur gjorde jag och vad kom jag fram till?

 

Vecka 18

Opponering

 

Vecka 19

Opponering

 

Vecka 20

Öppen planering, komma ikapp?

Studiebesök

 

 Grovplanering GyA

 • Studie av tidigare GyA.
 • "Jag vill skriva om-formuläret" är godkänt.
 • Gruppseminarium om syfte & frågeställningar.
 • Syfte och frågeställningar klara.
 • Gruppseminarium bakgrund och kunskapsområde.
 • Bakgrund & kunskapsområde klart.
 • Enskilda handledningssamtal.
 • Gruppseminarium teori/modell.
 • Arbete teoriavsnitt 
 • Gruppseminarium Metod
 • Arbete metod och teori
 • Metod genomförd och material insamlat
 • Metodavsnittet färdigt
 • Enskilda samtal
 • Arbete resultat
 • Teori färdigt
 • Gruppseminarium Resultat
 • Arbete resultat
 • Sammanställning Resultat
 • Gruppseminarium Analys
 • Sammanställning analys
 • Slutsatser, inledning, sammanfattning & abstract klart
 • Finsjustering
 • Opponering
 • Finjustering
 • Presentation
 • Inlämning

 

 

 

 

 

 

Övning ger färdighet, både vid pianot och vid texten.