www.kursplaneringen.se

Ledarskap 100P hösten 2019

V. 35, 36

Vad är ledarskap? K1

 

V.  37

Vad är ledarskap? K1

Klara med Redogör och förklara fråga 1 - 7 i Classroom.

 

V. 38

Besvara frågorna Resonera och analysera i Classroom Uppgift 1.

Besvara också frågorna om Wannseekonferensen i Uppgift 1.

Om internet inte fungerar, besvara frågorna i boken på s 46 eller under rubriken Resonera och analysera i det scannade häftet.

 

V. 39, 40, 41, 42, 43

Organisation K2 

Genomgångar K2 och övningar i Classroom.

 

V. 45

Prov K1 & K2

Uppstart K3 Grupper och grupputveckling

 

V. 46, 47, 48

Grupper och grupputveckling K3

Teambuildingövningar 

Pappret

Handklappleken

 

V. 49, 50

K4 Individen

 

VÅRTERMINEN 2020

 

V 2, 3, 4, 5

Individen i organisationen K4

 

V. 6, 7, 8, 10

Kommunikation och konflikt K5

 

v. 11, 12, 13, 14

Strategi och strategiska processe K6

 

V. 15, 16, 18, 19

Projektarbete

 

 

 

Ledarskap handlar också om självkännedom, vilket leder fram till en upplyftande och evig fråga. Vem är jag?