Entreprenörskap 100P

Faizal Luttamaguzi driver ett flertal framgångsrika företag och tar sig ändå tid att komma och föreläsa på skolor! Eleverna var så nöjda och blev verkligen inspirerade! Välkommen åter Faizal!

Undersökningar visar att den elev som genomgått kursen i Entreprenörskap kopplat till Ung Företagsamhet har högre lön, innehar oftare en chefsposition och är kortare tid arbetslös än den som inte har gått kursen.

 

Centrala innhåll

Vägen från idé till företag.

Produktutvecklingens olika faser.

Affärsplanens innehåll: marknadsundersökning, omvärldsanalys, omvärldsbevakning och finansieringsfrågor.

Mötesteknik och dokumentation.

Ledarskap och organisation, konflikthantering.

Affärsmässig presentationsteknik, försäljningsteknik och argumentation.

Utvärdering av UF-företagets verksamhet, ekonomiska resultat, grupprocessen och den egna arbetsprocessen.

Några viktiga lagar som styr företagets verksamhet.

Företagseknomiska metoder: Kalkylering, Marknadsföring och Redovisning.

 

Betygskriterier på Skolverkets hemsida