www.kursplaneringen.se

Entreprenörskap 100P

Faizal Luttamaguzi driver ett flertal framgångsrika företag och tar sig ändå tid att komma och föreläsa på skolor! Eleverna var så nöjda och blev verkligen inspirerade! Välkommen åter Faizal!

Undersökningar visar att den elev som genomgått kursen i Entreprenörskap kopplat till Ung Företagsamhet har högre lön, innehar oftare en chefsposition och är kortare tid arbetslös än den som inte har gått kursen.

Entreprenörskap handlar främst om att bygga självtillit, att få eleverna att våga ta initiativ, experimentera och begå misstag. Att bygga en bro mellan teori och praktik.

Viktigt är också att lära sig arbeta i lag och hantera konflikter som uppkommer. 

Entreprenöriella hälsningar, 

Patrik Cornelius