Vem är jag?

Att vara sysslolös gör att vi kan blicka framåt och samtidigt beakta vår historia, vilket möjliggör kloka beslut.

Min arbetsplats är Klara Östra Gymnasium, där jag huvudsakligen undervisar i företagsekonomi.

Tillsammans med min bror Fredrik driver jag också en restaurang där jag är ansvarig för ekonomi och vinlista. wasahof.se

Här finns det också en rolig familjehistoria kring företaget.

I detta samspel mellan teori och praktik förstärks båda arenorna, praktiken berikar teorin och vice versa. Teorierna testas i praktiken och praktiken struktureras upp med hjälp av teorier. 

Det är också viktigt att placera det mänskliga handlandet hos människan själv. De val vi gör ska vara genomtänkta och samtidigt ska vi försöka lämna vår trygghetszon.

Kierkegaard (1813-1855) formulerar det som; Att våga är att förlora fotfästet en stund. Att inte våga är att förlora sig själv. 

Det pedagogiska uppdraget utgörs också av en strävan att se det positiva hos alla elever och att ta fram styrkorna hos var och en. En intressant modell är Kasam. 

Fritiden tillbringas med min fru Maria och våra barn, Pablo, Isabel och Sofia. För övrigt spelar jag piano och är en hängiven amatör av klassisk musik, särskilt kammarmusik.

Tennis är också kul och här finns en film när jag returnerar serven från en av världens främsta tennisspelare, Pimpim (40 sek).

Hälsningarna äro många!

/Patrik