www.kursplaneringen.se

Föreläsningsanteckningar

Kurslitteratur: Marknadsföring av Stefan Fürst och Lasse Siggelin (Gleerups)