Företagsekonomi Specialisering 100P

Företagsekonomi Specialisering 100P ligger parallellt och delvis integrerat med kurserna i:

- Entreprenörskap och företagande 100P,

- Gymnasiearbetet 100P samt

- Marknadsföring 100P.

Vi har också ett gemensamt projekt med  Internationell Ekonomi 100P. 

I Företagsekonomi Specialisering arbetar vi med Gymnasiearbetet genom att exempelvis lära känna de olika modeller inom företagsekonomin som vi kan använda i Gymnasiearbetet.

Det innebär att eleverna kan arbeta med samma kunskapsområden inom olika kurser vid en och samma arbetsuppgift. 

 

Bedömning

Mall för kunskapskrav med konkretisering