www.kursplaneringen.se

Privatjuridik 100P

Juridik är läran om rättsreglerna och du ska ska förstås och tillämpas. 

 

Centralt innehåll - en sammanfattning

Internationell rätt

Straff- och processrätt

Familjerätt

Successionsrätt

Avtalsrätt

Konsumenträtt

Fastighetsrätt

Arbetsrätt

Skadeståndsrätt och försäkringsrätt

 

Kunskapskrav - en sammanfattning. Betyget E/C/A - översiktigtligt/utförligt/nyanserat

Eleven redogör översiktligt/utförligt/nyanserat för delar av de juridiska områden som rör privatpersoner.

Eleven redogör också översiktligt/utförligt/nyanserat för innebörden av juridiska begrepp.

Eleven förklarar översiktligt/utförligt/nyanserat innebörden av vanligt förekommande privatjuridiska dokument och upprättar ett sådant/några dokument.

Eleven identifierar och beskriver översiktligt/utförligt/nyanserat med tillfredsställande resultat givna problem inom olika privatjuridiska områden med hjälp av given /välja och tolka rättskälla.

Dessutom för eleven enkla/välgrundade/nyanserade resonemang om lagstiftningens effekter och drar enkla slutsatser.

Eleven beskriver översiktligt/utförligt privatjuridiska frågor i samhället och för enkla resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet/ säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

 

Läromedel

Vi använder oss av läromedlet LEX Privatjuridik av E Lundberg, M Pauli och E Öman från Gleerups förlag i Malmö (2015).

 

Centralt innehåll och kunskapskrav, Skolverket

För utförlig version, klicka på Skolverket. 

 

Balans, svärd, ögonbindel och frihetsgudinnan. Vad betyder dess symboler?