Teorier och modeller inom företagsekonomi

Tidigare forskning, för ditt arbete med Bakgrund, kan den här sökmotorn användas: Diva-portal

https://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=4043

 

Herzbergs teori, Marknadsmix och Maslows behovspyramid är exempel på teoretiska referensramar till gymnasiearbetena. Det finns också nationalekonomiska teorier för de som har behov av det.

Flera av referensramarna nedan kommer från P. Frankelius mfl (2015), Marknadsföring: Vetenskap och praktik. Lund: Studentlitteratur. En mycket bra och översiktlig bok som bla kan köpas på Adlibris.

Entreprenörskapets olika former behandlar bla i H Hasselbladh (red.)(2013). Företagsekonomin och samhället. Lund: Studentlitteratur. Entreprenörskap som beteendevetenskap skriver H Landström (1999). Entreprenörskapets rötter. Lund: Studentlitteratur.

Teoretiska referensramar att använda i GyA

- Länk till uppsats som behandlar CSR och etik.

- Om sparande, aktier och fonder: https://docplayer.se/3451-Aktie-och-fondhandboken.html