www.kursplaneringen.se

Bedömning och styrdokument

Styrdokument för kurserna i Företagsekonomi

Bedömning av kursen: Bedömning av kursen i Entreprenörskap.

Jmf Bedömning ENTR, MF och FÖRSPEC

 

Bedömning och betyg.