www.kursplaneringen.se

Kurslitteratur

Kurslitteraturen är "Uf-företagande, Entreprenörskap på riktigt" M Lindquist. Den finns till låns av din lärare. 

Vi samarbetar med Svenskt Näringsliv: www.ungforetagsamhet.se

Vi använder en handbok i Entreprenörskap för kreativ inspiration. 

Vi läser också en bok 10 teser om Entreprenörskap. För teorier och exempel gällande Entreprenörskap.

Ändra till en bild som passar din sida och skriv en text som passar till bilden ovan.