www.kursplaneringen.se

PRIJUR vt 2020

v. 2

Familjerätt K5

Olika samlevnadsformer

Gifta sig, äktenskapsskillnad, samboende

Föräldrar och barn

Vårdnad, boende, underhållsskyldighet

Film

Att bli sambo vad tänka på? fillm 5 minuter TV4 Nyhetsmorgon

Skiljsmässa och bodelning film 6 minuter TV4 Nyhetsmorgon

Bodelning Sambo film 6 minuter TV4 Nyhetsmorgon

Vardagsjuridik film 7 minuter TV4 Nyhetsmorgon

 

v. 3

Familjerätt K5

 

v. 4

Successionsrätt K6

Arvsrätt

Testamente

Boutredning och arvskifte

 

v. 5 

Successionsrätt K6

28/1 Besöka tingsrätten i Flemingsberg start kl 08.30

Läs igenom all dokumentation innan besöket.

v. 6

Repetera K5 och K6

 

v. 7

Repetera K5 - K6 

Ev uppstart K7 

 

v. 8

Tisdag 18 februari: Vi besöker UF-mässan efter lektionen i juridik.

Prov K5 - K6. 

 

v. 10, 11, 12

Avtalsrätt K7

Former för hur avtal ingås

Accept, sen och oren

Fullmakt

Ogiltiga avtal

 

v. 13, 14

Konsumenträtt K8

Konsumentköplagen

Konsumenttjänstlagen

Konsumentkreditlagen

Köp mellan privatpersoner

 

v. 16, 17

Fastighetsrätt K9

Fast och lös egendom

Bildning och registrering

Panträtt

Nyttjanderätt och servitut

 

v 18

Lektionen avänder vi till prov i bokföring och bokslut.

 

v 19, 20 och 21

Arbetsrätt K10

Den svenska arbetsmarknadsmodellen

Arbetsrättens två rättförhållanen: individuell och facklig

Den indivudella arbetsrätten: 

Anställningsavtal, uppsägning, avsked, semesterlagen, sjuklön, föräldraledighet.

Den fackliga arbetsrätten:

Kollektivavtal, föreningsrätten, förhandlingsrätten, fredsplikt och stridsåtgärder.

Förbud mot diskriminering

 

 

 

 

 

 

Att gå på långtur i Kantabrien, Spanien, är en fantastisk upplevelse. Naturen ger ett starkt intryck, samtalen med vänner blir meningsfulla och måltiden utgör en riktig höjdpunkt.