www.kursplaneringen.se

PRIJUR ht 2019

 

v 35

Civilrätt och offentlig rätt K1

Viktiga offentligrättsliga områden

Viktiga civilrättsliga områden

 

v 36, 37

Juridik och juridisk metod K2

Lagarna och deras roll

Grundläggande rättsliga begrepp

Juridisk metod

 

v 38, 39, 40

Internationell rätt K3

Internationell rätt påverkar svensk rätt

Internationell privat- och processrätt

Europakonventionen och mänskliga rättigheter

EU-medlemskapet

- Så fungerar EU1, film 2 minuter 

- Så fungerar EU2, film 10 minuter

- Så fungerar EU3, film 10 minuter

 

EU-Kommissionen,

- Fungerar ungefär som EU:s "regering".

- Lägger fram lagförslag till Europaparlamentet.

- Förvaltar och genomför EU:s politik och budget.

- 28 ministrar. 

Europaparlamentet

- Lagstiftare i EU

- Granskar EU-kommissionens arbete

Ministrerrådet

- Behandlar förslag från EU-kommissionen.

- Olika ministrar beroende på typ av fråga.

EU-domstolen

-Tolkar EU-rätten

- Fördragsbrott, ett land följer ej EU:s lagar och relger.

 

v. 41, v. 42

Repetition kapitel 1 - 3 och uppstart Kapitel 4

 

V. 43

Prov Kapitel 1 - 3, fredag.

 

V. 45, 46, 47

Straff- och processrätt K4

Brott och påföljder

Olika domstolstyper

Processen vid tingsrätt

Processrättsliga principer

Utsökning

Konkurs

Skuldsanering

Länk till Brottsbalken på lagen.nu

- Case i juridisk metod

 

v. 48 Redovisning juridisk metod

Göra klart K4

Redovisa grupparbeten juridisk metod.

 

v. 49, 50, 51

Fortstt arbete med K4 

 

 

Balans, svärd, ögonbindel och frihetsgudinnan. Vad betyder dess symboler?