www.kursplaneringen.se

Filarea med uppgifter och övningar

Jag håller på att organisera om planeringen av kursen. Ett led i detta är att ha en specifik plats för de övningar och inlämningsuppgifter som finns inom ramen för kursen.

En exempeltext. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig. Klicka på "X-knappen" för att ta bort.