www.kursplaneringen.se

Marknadsföring, HT

Undervisningen utgår från boken Marknadsföring av Stefan Fürst och Lasse Siggelin (Gleerups)

Vecka 35: K1 Alla marknadsför sig

Kursintroduktion. Presentationer. Genomgång av styrdokument. 

Föreläsning K1, ppt Alla marknadsför sig

Definition Marknadsföring via föreläsning Marknadsmix, föreläsning 7min. Se filmen och besvara frågan: Vad är marknadsföring?

Ytterligare en film då en marknadsförare förklarar vad marknadsföring är idag. What is Marketing?, film 12min.

Gör uppgift i Classroom: K1

Begrepp att ha koll på: Affärsidé, Distribution, Etisk konsumtion, Fordism, Företagskultur, Livscykel, Marknad, Omsättning, Segment, Varumärke och Vision.

 

Vecka 36: K2 Allt börjar med marknadsplanen.

Kursen kommer att genomföra en marknadsplan inom ramen för Affärsplanen i UF.

Marknadsplanen innehåller: 1 Nulägesanalys, 2 Affärsidé, 3 Mål, 4 Strategi, 5 Handlingsplan, 6 Uppföljning. Marknadsplanen kommer vi att lägga in i Affärsplanen.

Föreläsning K2, ppt Allt börjar med marknadsplanen

Film på Youtube Om affärsidé 9min

Film Marketing Plan

Uppgift: K2 i Classroom. Att göra en Marknadsplan för en läskig produkt.

Begrepp att ha koll på: Fiktivt företag, Kvalitativa och kvantitativa mål, Marknadsandel, Marknadsplan, Positionering, Operativa och strategiska mål.

 

Vecka 37: K3 Att samla information

Föreläsning K3, ppt Att samla information

Uppgifter: K3 i Classroom

Begrepp att ha koll på: Bortfall, Bundna svarsalternativ, Fält- resp Skrivbordsundersökning, Gallupundersökning, Ledande frågor,  Marknadsundersökning, Observationer, Objektivitet, Omnibusundersökning, Panelundersökning,  Pilotundersökning, Primär- och sekundärdata, Reklamation, Respondenter, Reliabilitet, Svarsfrekvens, validitet och öppna svarsalternativ. 

 

Vecka 38: Arbete med K3

Film Marknadsföring teoretiska modeller: 4P, Positionering, Konkurrensstrategier,  Behov och Påverkan.

Uppgifter i Classroom K3

Påbörja en marknadsundersökning gällande ditt UF-företag.

Så här gör du en enkät:

- Gå in på Drive

- Googles Appar

- Välj Formulär

- Följ instruktionerna

 

Vecka 39: Arbete med K3

 

Vecka 40: Arbete med K3 och påbörjat arbete med K4: Nulägesanays och SWOT.

Uppgfiter i Classroom K3 och K4

Vi undersöker kundbehov, konkurrenter, produkter, leverantörer, resurser och omvärlden.

Föreläsning K4: Nulägesanalys o SWOT

Film om grunden och strukturen i SWOT-analysen

Filmad (15m) föreläsning om SWOT-analysen på engelska.

Filmad föreläsning om (9m) SWOT-analys av McDonalds (2007)

 

Föreläsning om grunden i Motivationstrappan (4 min)

Föreläsning om utökade Motivationstrappan (21 min)

Begrepp att ha koll på: Goodwill, Kärn-, kring- och metaprodukt, Motivationstrappan, Logistikföretag, Nischad, Produktlivscykel, Relansering, Segment, SWOT-analys, Varumärke. 

  

Vecka 41: K4 Nulägesanalys - SWOT analys

Uppgift K4 i Classroom.

Liten översiktlig text om SWOT-analysen

 

Vecka 42: K4 Nulägesanalys - SWOT analys

Uppgift K4 Classroom

Film som handlar om Produktlivscykeln 8 min

 

Vecka 43: Repetition kap 1 - 4 

Vi repeterar inför vecka 45. 

 

Vecka 44: HÖSTLOV

 

Vecka 45: Prov Kapitel 1 -4.

och marknadsundersökning åt UF-företaget.

Arbeta med Affärsplanen (UF): Gör en marknadsundersökning åt ert UF-företag enligt mall i Classroom. Läraren är en vikarie. Om ni har underingar kan ni vända er till både Monica och Patrik.

 

Vecka 46: K5 Mål och affärsidé

K5 Mål och affärsidé

Begrepp att ha koll på K5: Affärsidé, franchising, kvalitativa och kvantitativa mål, nisch, positionering, strategi, verksamhetsidé. 

Arbete med Affärsplan i UF. 

 

Vecka 47: K5 Mål och affärsidé

 

Vecka 48: K5 Mål och affärsidé

K5 i Classroom

 

Vecka 49: K6 Marknadsstrategier, uppstart. 

Arbete med affärsplanen: Marknadsundersökning

Tre basstrategier inom marknadsföring: kostnadsöverlägsen - differentiering - fokusering

Begrepp att ha koll på K6: Detaljist, differentiering, direktreklam, distribution, fokusering, företagskultur, grossist, image, innovation, kostnadsöverlägsenhet, nisch, segmentering. 

 

Vecka 450

Arbete med K6

Arbete med affärsplan i UF

 

Vecka 51:

Repetera K5 och K6

 

Vt 2019 

Prov K5 & K6 

Begrepp att ha koll på K5: Affärsidé, franchising, kvalitativa och kvantitativa mål, nisch, positionering, slogan, strategi, verksamhetsidé.

Begrepp att ha koll på K6: Detaljist, differentiering, direktreklam, distribution, fokusering, företagskultur, grossist, image, innovation, kostnadsöverlägsenhet, nisch, segmentering. 

  

 

K7 Fyra P:n

K7 Fyra P:n - marknadsförarens verktygslåda.

Begrepp att ha koll på: agent, avskrivning, brett sortiment, demografisk indelning av marknad, fasta kostnader, konkurrsensmedel, marknadsmix, massmarknadsföring, nollpunkt, PR, Rörelsekostnader, rörliga kostnader, Sales Promotion, Återförsäljare.

 

Extra viktiga begrepp för fördjupningsfrågor: 

Affärsidé, Etisk konsumtion, Varumärke, Positionering, Kärn-, kring- och metaprodukt, Motivationstrappan, Produktlivscykel, SWOT-analys. Tre basstrategier inom marknadsföring: kostnadsöverlägsen - differentiering - fokusering. Konkurrensmedel (marknadsmix).

Distribution, Företagskultur, Omsättning, Segment, Kvalitativa och kvantitativa mål, Marknadsplan.

Fält- resp Skrivbordsundersökning. Goodwill, Relansering, Segment.

Franchising, strategi, verksamhetsidé.

Detaljist, direktreklam, grossist, image, innovation.

Avskrivning, Demografisk indelning av marknad, fasta kostnader, massmarknadsföring, nollpunkt, PR, rörliga kostnader, Sales Promotion.

 

Uppgift:

Affischtillverkning enligt teoretisk modell AIDA.

 

Film Edison vs Tesla

 

 Tesla och Edison är två av de största entreprenörerena i modern tid. Rivaliteten dem  emellan är legendarisk. Titta på dokumentären om dessa entreprenörer och begrunda:

1. Vilka utmärkande entrepreniöriella egenskaper hade Tesla och Edison? Alltså vilka var deras styrkor och begränsningar (svagheter)?
2. Vilken av dem tror du skulle ha lyckats bättre som entreprenör om han levde idag?
Skriv tydligt med bra struktur och motivera era svar. Lyckat till!