www.kursplaneringen.se

Företagsekonomi på riktigt

Välkommen till min hemsida om företag och företagande.

Hej!

I läroplan Gy11 står att, Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar entreprenörskap, företagande och innovationstänkande.

Välj den kurs som jag undervisar i för planering, filer och bedömning. 

Med entreprenöriella hälsningar,

Patrik Cornelius

Civ ek & Fil mag pedagogik

patrik.cornelius (at) klaragymnasium.se

Antal besökare på Kursplaneringen.se: [counter]